Sponsoren

Dank, dank, dank aan de volgende sponsoren!

2012

De opbrengst van de collecte, 2000 euro, bij het Martini Mix concert in de Martinikerk in Sneek , georganiseerd door Rotary Sneek is geschonken aan de Muziekotheek

2011

Bij de landelijke ZontaGolfdag 2011 was naast de gebruikelijke longest en neary ook een prijs one hand only voor degene die de langste afstand kan uitholen met gebruikmaking van slechts een hand, gedachtig de eenhandige fluiten die de Muziekotheek uitleent. De Zonta golfdag 2011 sloeg 300 euro bij elkaar ter sponsoring van de jubilerende Muziekotheek.

2008

De Junior Kamer Sneek organiseerde in 2008 een Beach Party voor Stichting Muziekotheek dat volgens de cheque een bedrag opleverde van 3.500 euro, maar later verhoogd bleek tot 4.000 euro.

2002

Innerwheel Leeuwarden heeft in oktober een cheque van 1000 euro overhandigd.

De band “de Koffer” verzorgde vier optredens in Friesland. Een optreden was voor de leerlingen van het Dockingacollege in Ferwert. Deze leerlingen hebben als tegenprestatie kaarsen verkocht in Ferwerderadiel en Holwerd.

2000

Zonta-club Friesland organiseerde  een benefietconcert met medewerking van het Fries Jeugdorkest. De opbrengst kwam geheel ten goede aan de Muziekotheek. De Muziekotheek ontving daardoor een startkapitaal van Zonta-club Friesland van bijna f 35.000.

 

Revalidatie Friesland heeft het financieel mogelijk gemaakt de Stichting Muziekotheek op te richten.