ANBI


Muziekotheek is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Daardoor zijn giften aan Muziekotheek aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Meer informatie:www.belastingdienst.nl/giften en www.geefgratis.nl

Geef gratis nummer: 4080