Aanvraag indienen

De muziekinstrumenten van de Muziek-O-Theek kunnen voor onbepaalde tijd worden gehuurd.

Voor de magic flute en zwanenhals gelden andere regels. De vraag naar de magic flute en de zwanenhals is zo groot, dat er voor gekozen is om voor één van de zwanenhalzen en de magic flute een uitleenperiode van drie maanden te hanteren. Als er geen wachtlijst is kan het contract telkens met drie maanden verlengd worden.

Aangepaste instrumenten die goed bevallen kunnen desgewenst via de Muziek-O-Theek gekocht worden

Een aanvraag gaat als volgt:

  • Iemand doet schriftelijk een aanvraag voor een instrument  (aanvraagformulier)
  • Deze aanvraag wordt schriftelijk ondersteund door uw behandelaar
  • Voor een nieuw instrument (met of zonder aanpassing) of een aanpassing aan een bestaand instrument wordt een begroting meegestuurd van een erkende instrumentbouwer/verkoper
  • De aanvraag wordt door het bestuur van de Muziek-O-Theek besproken

Na goedkeuring van de aanvraag:

  • Wordt er in tweevoud een contract opgemaakt voor de muzikant en de stichting
  • De maandelijkse vergoeding is afhankelijk van de waarde van het instrument en staat hieronder weergegeven
  • De vergoeding is voor het groot onderhoud en vervanging van het instrument en toebehoren
  • Na de ontvangst van het ondertekende contract wordt het instrument uitgeleend

Het is ook mogelijk een aanvraag te doen voor financiële steun voor het aanpassen van een eigen muziekinstrument. Deze aanvragen worden individueel in behandeling genomen. Ook deze aanvragen dienen zoals hier boven beschreven te worden ingediend.

Tabel huurtarieven

Waarde instrument huur
tot € 500 € 5,-
tot € 1.000 € 8,-
tot € 1.500 € 11,-
tot € 2.000 € 13,-
vanaf € 2.000 € 14,-

Een groter project

Bij grote projecten gaat de Muziek-O-Theek op zoek naar mede-sponsoren, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een voorbeeld van een groter project is de aanpassing van een concertfluit die te bespelen is met slechts een hand. Fluitiste Edit van der Burg-Mayer raakte ten dele verlamd waardoor ze met haar rechterhand slechts ondersteuning kan bieden aan de fluit en met haar linkerhand alle kleppen moet bedienen. Speciaal voor Edit ontwierp Maarten Visser van de Fluitstudio te Amsterdam een nieuwe fluit. Met de duim van haar linkerhand bedient ze een ingenieus systeem, waardoor de kleppen die normaal worden bespeeld door de rechterhand open en dicht kunnen (zie foto). Bij de overhandiging van de nieuwe fluit luisterde iedereen ademloos naar de eerste klanken. Duidelijk was te horen, dat het nieuwe instrument een warme en volle klank heeft.