Mariëlle maakt muziek zonder armen te gebruiken

Beetsterzwaag – In huize Weiland in Beetsterzwaag wordt sinds kort muziek gemaakt. En dat is bijzonder omdat heit en mem Weiland absoluut niet muzikaal zijn. Hun 24-jarige dochter Mariëlle, die geboren is met een ernstige handicap, brengt dankzij de magic flute volop leven in de brouwerij.

Het afgelopen half jaar leende Mariëlle de bijzondere fluit, eigenlijk een soort doosje, van de Stichting Muziekotheek in Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Maar dankzij een bijdrage van de Van Teyens Fundatie heeft ze nu haar eigen ‘speeldoosje’. Ze kreeg het vanmorgen overhandigd.

De magic flute is bedacht door Ruud van der Wel, een muziektherapeut uit de Randstad. Het is een makkelijk te bespelen blaasinstrument, dat men zonder handen kan bespelen. Er is weinig longvolume voor nodig. Door het hoofd omhoog of omlaag te bewegen verandert de toonhoogte van de elektronische fluit. Het werkt als een soort wip-wap. Een gyroscoop in het midden van de “wip” zet de hoofdbeweging om in elektronische signaaltjes.

Mariëlle geniet enorm van haar muziekinstrument, legt mem Rinske uit. ,,Se siket op ynternet melodytsjes en ferskes op en dêr moatte wy dan bledmuzyk by útstykje. Sy fynt it hiel leuk.” Het muziek maken is verder een hele goede ademhalingsoefening voor Mariëlle.

De magic flute kost al gauw een slordige tweeduizend euro. De Van Teyens Fundatie sponsort graag dergelijke voorzieningen voor mensen uit Opsterland en omgeving. Mariëlle gaat drie dagen in de week naar Lyndensteyn voor revalidatie.

Tekst: Friesch Dagblad

Zie ook: De Woudklank