Tien jaar Muziekotheek

De Muziek-O-Theek bestond in 2011 tien jaar! Ter gelegenheid daarvan was er een concert in het Karmelklooster in Drachten.

Edit van de Burg-Haar bespeelde haar éénhandige dwarsfluit die is ontwikkeld door de Fluitstudio van Maarten Visser in samenwerking met de Muziek-O-Theek.